NC68020 SPLINTING WITH NEOPRENE

  • Kirja neuvoo miten valmistetaan yksilöllisiä lastoja neoprene -materiaalista
  • Kirja sisältää kuvia, kaavoja ja neuvoja lastoitukseen
  • Englanninkielinen